RSS

Pages

Bahagian-bahagian pada pecahan


1 ---> pengangka / numerator
  2 ---> penyebut / denominator


Tips:

Untuk mengingat nama bagi setiap pengangka dan penyebut, guru bolehlah tekankan bahawa peng‘A’ngka iaitu A=atas dan angka adalah number dalam BI lalu diingati sebagai numerator.
Bagi penyebut pula, guru boleh gunakan penye‘B’ut iaitu B=Bawah atau ‘D’enominator iaitu D=Down.


0 comments:

Post a Comment